AI-chat portal til teams

Privat. Datasikker. Intelligent.

Få et centraliseret chat-UI på egen server, og giv jeres medarbejdere superkræfter med fokus på sikkerheden

Gemini, ChatGPT eller Claude?

Jeres medarbejdere kan vælge mellem +20 modeller. Fra de store modeller fra OpenAI, Google og Anthropic til mindre OSS-modeller.

Der er også mulighed for at tilføje custom finetunede modeller specifikt lavet til organisationen

 • Gemini, OpenAI & Anthropic
 • OSS-modeller eks. Mistral, Llama, Vicuna
 • Custom finetunede modeller

Indbygget promptbibliotek

Få hurtig adgang til optimerede prompts med det indbyggede prompt-bibliotek.

Lad nemt medarbejdere tilføje deres egne og del de bedste på tværs af organisationen.

 • Hurtig adgang til prompts
 • Del nemt prompts i organisationen
 • Lad medarbejdere lave egne prompts

Træn på jeres egen data

Træn en AI på jeres interne dokumenter.

Som administrator har du nemt adgang til at vælge hvilke dokumenter de forskellige brugere/afdelinger har adgang til.

 • Upload nemt jeres virksomhedsdata
 • Nem ændring af adgangsniveauer
 • Brug som onboarding, kundeservice, uddannelses chatbot
UI-setup

Datasikkert chat-ui, der giver jeres medarbejdere superkræfter

Ønsker du at optimere din virksomheds interne brug af AI og samtidig sikre datafortroligheden?

 

Med vores UI-setup får du adgang til alt det bedste indenfor kunstig intelligens - samtidig med der er styr på sikkerheden.

 

Tilmed yder vi løbende support og sørger for at I altid er frontløbere med adgang til de nyeste tools og AI-modeller.

Book gerne et møde til en kort snak og en demo show-case. 

Internal AI-chat setup

Et centraliseret chat-ui til jeres organisation med styr på sikkerheden.

 • Opsætning på egen server
 • Skift mellem + 20 AI-modeller
 • Træn på jeres interne dokumenter
 • Udvikling/Integrering af custom GPT's
 • Del prompts på tværs af organisationen
 • Tilføj finetunede/custom models
 • Plugin udvikling
 • Prompt-optimering
 • Inkl. fuld support for alle medarbejdere